, Department of Gender Studies, Central European University

  • Hungarian Cultural Studies Vol. 10 (2017) - Reviews
    Csehy, Zoltán. 2014. Szodoma és környéke: Homoszocialitás, barátságretorika és queer irányulások a magyar költészetben ('Sodom and its Environs: Homosociality, Friendship Rhetoric and Queer Orientations in Hungarian Poetry'). Budapest: Kalligram.
    Abstract  PDF